PHÂN BIỆT NÔNG SẢN SẠCH, THỰC PHẨM SẠCH VÀ THỰC PHẨM HỮU CƠ

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta rất hay nhắc tới các khái niệm “Nông sản sạch”, “Thực phẩm sạch”“Thực phẩm hữu cơ”. Nhiều người hay đánh đồng các khái niệm trên là một loại gọi là “Thực phẩm sạch”. Chúng ta hãy cùng đọc bài viết sau để hiểu rõ các khái niệm ấy.

1. Nông sản sạch:

Nông sản sạch là các sản phẩm nông nghiệp có hàm lượng thuốc trừ sâu, kim loại nặng, axit hydrochloric, nitric, chất kích thích và các chất độc hại khác nằm trong phạm vi cho phép và an toàn, phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và khu vực. 

Nông sản sạch không có nghĩa là không dùng thuốc trừ sâu, phân bón hoặc chất kích thích ra hoa, kết trái, mà là lấy việc phòng chống sâu bệnh bằng vật lý làm cơ sở, lấy việc phòng tránh sâu bệnh bằng sinh học làm then chốt. 

Các loại thuốc trừ sâu có độc cao, có khả năng để lại dư lượng cao khi sản xuất nông sản bị nghiêm cấm sử dụng. Đối với thuốc trừ sâu có độc tố thấp cần khống chế sao cho không để lại dư lượng và vượt quá quy định.

2. Thực phẩm sạch:

Thực phẩm sạch được sản xuất dựa vào phương thức sản xuất đặc biệt trên nguyên tắc phát triển liên tục tuần hoàn, sản phẩm phải có hàm lượng dinh dưỡng, an toàn, không ô nhiễm, phù hợp với các tiêu chuẩn về thực phẩm sạch và thông qua các cơ quan chuyên môn chấp nhận.

Sản phẩm sạch phân thành 2 loại là loại A và loại AA. Trong quá trình sản phẩm sạch loại A được phép sử dụng các chất hóa học trong giới hạn nhất định. Đối với sản phẩm sạch loại AA, không cho phép sử dụng bất cứ loại hóa chất có hại nào, đồng thời chấp hành các tiêu chuẩn quy định của nhà nước.

3. Thực phẩm hữu cơ:

Thực phẩm hữu cơ là thực phẩm được sản xuất bằng phương thức và tiêu chuẩn của nông nghiệp hữu cơ. 

Trong quá trình sản xuất nguyên liệu và chế biến thực phẩm không được sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, chất kích thích tăng trưởng hoa trái, chất bảo quản hóa học, các chất phụ gia, không sử dụng kỹ thuật gen, được các cơ quan chức năng nhà nước kiểm định cấp phép.

Trong ba sản phẩm trên, thực phẩm hữu cơ có yêu cầu kỹ thuật cao nhất.

Nguồn: st