Showing all 7 results

Cà chua cherry Đà Lạt

Cà Cherry Cam Sữa

100,000

Cà chua cherry Đà Lạt

Cà Cherry Socola

80,000

Cà chua cherry Đà Lạt

Cà Cherry Vàng

80,000

Dâu tây New Zealand

Dâu New Zealand (Loại 1)

280,000

Dâu tây New Zealand

Dâu New Zealand (Loại 2)

180,000

Dưa Pepino

Dưa Pepino

90,000