Dâu New Zealand (Chọn lọc/Hàng tuyển)

350,000

– Sản phẩm: Dâu New Zealand (Chọn lọc/Hàng tuyển)

– Mã sản phẩm: HFN01

– Xuất xứ: Đà Lạt

– Đơn vị: kg

Mã: HFN01 Danh mục: