Dâu New Zealand (Loại 1)

280,000

– Sản phẩm: Dâu New Zealand (Loại 1)

– Mã sản phẩm: HFN02

– Xuất xứ: Đà Lạt

– Đơn vị: kg

Mã: HFN02 Danh mục: