Đăng ký tiêu chuẩn VietGAP sao cho đúng và đầy đủ nhất?

Đăng ký tiêu chuẩn VietGAP

Nông sản sạch vẫn đang là xu hướng chọn lựa của không ít người dùng. Và đăng ký tiêu chuẩn VietGAP là một trong những bước đi đầu tiên giúp đơn vị sản xuất tiếp cận gần với thị trường tiêu dùng hiện nay. Bây giờ hãy cùng HiFarm tìm hiểu rõ hơn các cách thức đăng ký nhận chứng nhận VietGAP nhé!

Hồ sơ đăng ký tiêu chuẩn VietGAP gồm gì?

Một bản hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh phải bao gồm các thành phần sau:

  • Mẫu giấy đăng ký chứng nhận VietGAP tại phụ lục 1 của quy chế.
  • Cung cấp bản đồ giải thừa và phân lô tại khu vực sản xuất muốn xin chứng nhận. Kèm theo bản thuyết minh về thiết kế và cách bố trí mặt bằng tại các khu vực sản xuất, xử lý sản phẩm, sơ chế và bảo quản thành phẩm.
  • Nếu đơn vị sản xuất là một tổ chức với nhiều thành viên. Bạn cần gửi đính kèm thêm danh sách thành viên.
  • Kết quả kiểm tra nội bộ theo quy định.
Đăng ký tiêu chuẩn VietGAP

Thời gian xử lý đơn đăng ký tiêu chuẩn VietGAP

Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được mẫu đơn đăng ký, tổ chức chứng nhận phải bắt đầu xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hoàn thiện và còn thiếu, phía tổ chức sẽ hướng dẫn đơn vị sản xuất bổ sung phù hợp. Khi giấy tờ đã đầy đủ theo yêu cầu, hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận ký hợp chứng nhận VietGAP.

Sau khi ký hợp đồng, không quá 15 ngày làm việc, tổ chức phải thành lập đoàn chuyên gia. Và tiến hành đến cơ sở sản xuất kiểm tra lần đầu tiên.

Trong thời gian không quá 10 ngày tính từ sau khi kiểm tra, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận VietGAP. Với điều kiện doanh nghiệp hoặc cá nhân sản xuất đáp ứng được các tiêu chí đã được nêu riêng đối với từng loại sản phẩm

Lưu ý: Đối với những trường hợp chưa đạt tiêu chuẩn VietGAP. Tổ chức sẽ thông báo cho đơn vị sản xuất nguyên nhân. Đồng thời đưa ra một khoảng thời gian nhất định để cơ sở khắc phục vấn đề. Sau khi hoàn thiện sẽ gửi lại giấy báo cáo đã khắc phục và tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra lại.

Hiệu lực của chứng nhận VietGAP

Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực tối đa 3 năm với điều kiện phải được kiểm tra đánh giá sau mỗi thời vụ. Nhằm đảo bảo duy trì chất lượng và độ ăn toàn vệ sinh cho sản phẩm.


Xem thêm: Định nghĩa nông sản sạch một cách chính xác nhất cùng HiFarm


Nội dung của giấy chứng nhận VietGAP gồm gì?

  • Tên và địa chỉ của Tổ chức có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận VietGAP.
  • Tên và địa chỉ của doanh nghiệp, đơn vị hoặc cá nhân sản xuất yêu cầu được chứng nhận.
  • Phạm vị chứng nhận VietGAP. Chẳng hạn như loại sản phẩm, địa điểm sản xuất (đính kèm bản đồ giải thừa). Diện tích sản xuất, số vụ sản xuất. Ngoài ra còn ước tính sản lượng tăng trưởng trong thời gian giấy chứng nhận còn hiệu lục.
  • Mã số chứng nhận VietGAP của nhà sản xuất.
  • Khoảng thời gian giấy chứng nhận có hiệu lực

Đăng ký tiêu chuẩn VietGAP là một bước cần thiết, quan trọng nhưng lại không quá khó. Và mô hình sản xuất VietGAP này hoàn toàn phù hợp với đa số diện tích nuôi trồng.

Bình luận