HIFARM

Cùng HiFarm tạo nên tương lai kỳ diệu

TIẾT KIỆM TỐI ĐA CHI PHÍ

CUNG CẤP NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG CAO

TỐI ƯU HÓA THỜI GIAN QUẢN LÝ

NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

HIFARM

Cùng HiFarm tạo nên tương lai kỳ diệu

SMART FARM SOLUTION

TIẾT KIỆM TỐI ĐA CHI PHÍ

SMART FARM SOLUTION

CUNG CẤP NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG

TỐI ƯU HÓA THỜI GIAN QUẢN LÝ

NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Ứng dụng thông minh HiFarm giữ vai trò điều khiển toàn bộ hệ thống nhưng có thiết kế gần gũi, thân thiện với nông dân và dễ sử dụng.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:

Phân tích dữ liệu thu thập được từ cảm biến để đề xuất các kế hoạch chăm sóc cây trồng cụ thể.

Giám sát, điều khiển các hoạt động mọi lúc mọi nơi.

Ghi nhận lại toàn bộ lịch sử, các thông số đã đo lường vào hệ thống (nhật ký vườn) để dễ dàng theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động.