hidosing

HỆ THỐNG CHÂM PHÂN THÔNG MINH

HIDOSING – GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Kiểm soát dinh dưỡng cây trồng

Mỗi cây trồng, tùy vào mỗi giai đoạn sinh trưởng, phát triển sẽ có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau từ đó giá trị EC, pH cũng sẽ thay đổi. Hệ thống trộn phân vi với độ chính xác cao, sai số lên đến 0.125 ml, đảm bảo cây trồng nhận được đủ lượng phân cần dùng theo từng giai đoạn.

Kiểm soát đầu vào
  • Phân được chia làm 2 thùng phân, quy định là A và B, nhằm tránh kết tủa trước khi được tưới ra vườn.
  • Phân A và B sẽ được hút từ các thùng phân, hòa trộn vào nước và tưới ra vườn. Để đảm bảo phân được pha trộn đều, sẽ cần thêm thùng trung gian để chứa cả phân A, B và nước trước khi được tưới ra vườn.
  • Định lượng của phân A,B và nước được kiểm soát chặt chẽ và chính xác dưa trên các bộ đo đạc lưu lượng có độ chính xác lên tới 0.125ml.
Kiểm soát đầu ra
  • Thùng trung gian có gắn thiết bị đo đạc EC, pH để phản ánh đúng việc cung cấp dinh dưỡng cho cây có chính xác theo đúng giai đoạn phát triển của cây hay không. Và giá trị này sẽ được điều chỉnh dựa tỉ lệ phân A,B và nước.
  • Ngoài ra, gắn thêm các cảm biến EC, pH ngoài vườn để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa.
TÌM HIỂU THÊM
Simple asssembly

We ship rooms flat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Choose your color