Cửa hàng nông sản HiFarm

Dâu tây New Zealand

Dâu New Zealand – 150gr

70,000

Dâu Mỹ Albion

Dâu mỹ Albion – 1kg

280,000

Dâu Mỹ Albion

Dâu Mỹ Albion – 150gr

60,000

Cà chua cherry Đà Lạt

Cà Cherry Socola – 250gr

30,000

Cà chua cherry Đà Lạt

Cà Cherry Socola – 500gr

45,000

Cà chua cherry Đà Lạt

Cà Cherry Vàng – 1kg

80,000

Cà chua cherry Đà Lạt

Cà Cherry Vàng – 500gr

45,000

Cà chua cherry Đà Lạt

Cà Cherry Cam Sữa – 250gr

38,000