HỆ THỐNG TƯỚI THÔNG MINH

HIDOSING

Hệ thống quản lý và kiểm soát phân bón – tưới tiêu tự động dựa trên các điều kiện đã thiết lập cho quá trình chăm sóc cây trồng

CÁC VƯỜN ĐÃ TRIỂN KHAI

HiFarm tự hào khi được đồng hành người nông dân, HTX và các Doanh nghiệp chuyển đổi số trong Nông nghiệp

ĐÀ LẠT – triển khai GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN KHÍ HẬU

HiFarm sẽ sớm triển khai công nghệ cảnh báo sớm các dịch bệnh trong nông nghiệp, không chỉ góp phần mang lại sự chính xác mà còn nâng cao năng suất làm việc của người nông dân.

Kết nối với HiFarm