HỆ THỐNG TƯỚI THÔNG MINH

HIDOSING

Hệ thống quản lý và kiểm soát phân bón – tưới tiêu tự động dựa trên các điều kiện đã thiết lập cho quá trình chăm sóc cây trồng

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TƯỚI

HIfarm solution giải pháp nông nghiệp thông minh hidosing sơ đồ hệ trộn phân

ÁP DỤNG ĐƯỢC CHO NHIỀU LOẠI TƯỚI KHÁC NHAU

TƯỚI PHUN

TƯỚI NGẬP

TƯỚI NGẦM

TƯỚI DẢI

TƯỚI RÃNH, THEO LUỐNG

TƯỚI NHỎ GIỌT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TƯỚI TIÊU

HIfarm solution giải pháp nông nghiệp thông minh hidosing

CHÂM PHÂN TỰ ĐỘNG

Giải pháp châm phân bơm nhỏ giọt, đảm bảo cây trồng nhận được đủ lượng phân bón cần dùng theo từng giai đoạn.

GIÁM SÁT DỄ DÀNG

Dễ dàng theo dõi & điều khiển mọi hoạt động thông qua ứng dụng Smartphone hoặc công tắc cơ tại vườn.

CẢNH BÁO THIẾU NƯỚC & PHÂN BÓN

Thông báo đến khách hàng khi xảy ra vấn đề về nguồn nước
Phát hiện chất lượng phân bón tự động

ĐẶT ĐIỀU KIỆN HỆ THỐNG TỰ CHẠY

Hệ thống tưới tự động
Hệ thống dinh dưỡng cây trồng tự động

CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Khi đất ko đủ điều kiện hoặc thiếu nước
Khi bón phân/nước mà cây ko hấp thụ.

THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ

Hệ thống ghi nhận lại toàn bộ trạng thái, lịch sử, các thông số đã đo lường vào hệ thống (nhật ký vườn).