SMART IRRIGATION SYSTEM

HIDOSING

Fertilizer management and control system – automatic irrigation based on established conditions for the process of crop care

HIDOSING – HỆ THỐNG TƯỚI THÔNG MINH

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG

 • Kiểm tra lượng phân bón và nước đầu vào, đo chất lượng và nồng độ dinh dưỡng
 • Quản lý dinh dưỡng tại đầu ra của vườn, bổ sung theo nhu cầu của cây trồng
 • Tưới tiết kiệm theo lưu lượng và điều kiện về thời tiết
 • Tưới chính xác theo số lít Phân và Nước mong muốn (độ lệch <5%)
HIDOSING – HỆ THỐNG TƯỚI THÔNG MINH

QUẢN LÝ TỪ XA THÔNG QUA INTERNET

 • Điều khiển từ xa trên Smartphone: bón phân, tưới, phun sương
 • Lập lịch hẹn giờ tưới tiêu
 • Theo dõi và xem báo cáo lịch sử tưới tiêu của vườn
 • Chia sẽ quyền điều khiển cho Kỹ Sư hoặc Người Thứ 2 trở lên
HIDOSING – HỆ THỐNG TƯỚI THÔNG MINH

TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO KHI CÓ LỖI

 • Cảnh báo khi bơm bị hư hoặc tưới nhưng không có nước
 • Cảnh báo hết phân
 • Cảnh báo khi vườn không tưới được
 • Cảnh báo khi dinh dưỡng vượt ngưỡng hoặc thấp hơn ngưỡng cho phép
 • Cảnh báo khi môi trường bất lợi cho cây trồng