GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN KHÍ HẬU

HiCONTROL

Giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, giải quyết mọi vấn đề về canh tác thông qua việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ quá trình canh tác: CNTT (Công nghệ thông tin) và IoT (Internet vạn vật).

HiCONTROL – GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN KHÍ HẬU

ĐIỀU KHIỂN & KIỂM TRA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CÂY

  • Hệ thống điều khiển tưới,bón phân, phun sương, quạt, rèm , lưới vách bằng công tắc tại vườn
  • Tự động điều khiển tưới,bón phân, phun sương, quạt, rèm , lưới vách dựa trên điều kiện môi trường
  • Kiểm tra trạng thái vườn (Nhiệt độ, độ ẩm không khí và đất, ánh sáng , EC và PH)
HiCONTROL – GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN KHÍ HẬU

TỰ ĐỘNG CÂN BẰNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG

  • Tự động cân bằng môi trường về điều kiện chuẩn cho cây trồng (Nhiệt độ, độ ẩm không khí và đất, ánh sáng)
  • Tự động chăm sóc cây dựa trên yêu cầu cây trồng (tưới tiêu, cân bằng EC và PH) qua từng giai đoạn của cây