Tìm hiểu các chi tiết về quy trình VietGAP

quy trình VietGap

Có lẽ mô hình VietGAP không còn quá xa lạ đối với nền nông nghiệp của nước ta hiện nay. Để hiểu hơn về quy trình VietGAP thì bài viết sau đây HiFarm sẽ chia sẻ chi tiết những vấn đề quay quanh quy trình này nhé

Các quy trình VietGAP

Quy trình VietGAP về lĩnh vực trồng trọt

quy trình VietGap

Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lúa (Ban hành kèm theo Quyết định số  2998 /QĐ-BNN-TT  ngày 9 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho cà phê (Ban hành kèm theo Quyết định số  2999/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Lĩnh vực chăn nuôi

quy trình VietGap

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn an toàn tại Việt Nam (Quyết định số 1506/QĐ-BNN- KHCN ngày 15/5/2008).

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gia cầm an toàn tại Việt Nam (Quyết định số 1504/QĐ-BNN- KHCN ngày 15/5/2008).

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi bò sữa an toàn tại Việt Nam (Quyết định số 1579/QĐ-BNN- KHCN ngày 26/5/2008).

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi ong an toàn tại Việt Nam (Quyết định số 1580/QĐ-BNN- KHCN ngày 26/5/2008).

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn an toàn trong nông hộ (Quyết định số 1947/QĐ-BNN- KHCN ngày 23/8/2011).

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gà an toàn trong nông hộ (Quyết định số 1948/QĐ-BNN- KHCN ngày 23/8/2011).

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAP) cho chăn nuôi bò sữa, bò thịt, dê sữa dê thịt; lợn, gà, ngan-vịt và ong(Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10/11/2015)

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn, gà an toàn trong nông hộ (Quyết định số 2509/QĐ-BNN-CN ngày 22/06/2016)

Lĩnh vực thủy sản

VietGAP trong nuôi trồng thủy sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2011 tại Quyết định số 1503/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/7/2011; được sửa đổi, thay thế bằng Quyết định số 3824/QĐ-BNNTCTS ngày 06/9/2014 ban hành về Quy phạm nuôi trồng thủy sản tốt VietGAP (gọi tắt là Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS)

Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá rô phi thương phẩm (Quyết định số 1233/QĐ-BNN-TCTS ngày 11/04/2016)

Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm tôm chân trắng (P.vannamei) và tôm sú (P.monodon).

Các yêu cầu chính trong tiêu chuẩn quy trình VietGAP trồng trọt

quy trình VietGap

Có 4 yêu cầu chính doanh nghiệp nên chú ý khi áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong thực hành sản xuất nông nghiệp cho sản phẩm trồng trọt.

Các tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất

Tiêu chuẩn VietGAP sẽ thiết lập các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật sản xuất cho từng khâu trong quá trình sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt, bao gồm: 

 1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất
 2. Giống và gốc ghép
 3. Quản lý đất và giá thể
 4. Phân bón và chất phụ gia
 5. Nước tưới cho cây trồng
 6. Hóa chất (gồm phân vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật)
 7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
 8. Quản lý và xử lý chất thải
 9. An toàn lao động
 10. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm
 11. Kiểm tra nội bộ
 12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

An toàn thực phẩm

Nhà sản xuất phải đảm bảo các nông sản không bị nhiễm độc do chất bảo quản hay dư lượng kháng sinh từ sản xuất tới khi lưu thông sản phẩm trên thị trường. Đảm bảo thực phẩm luôn đạt chuẩn về an toàn, không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng.


Xem thêm: Điểm mặt những loại nước ép dâu New Zealand nhất định phải thử


Môi trường làm việc

quy trình VietGap

Các yếu tố về vấn đề lao động cần phải được kiểm soát để đảm bảo không lạm dụng người lao động quá mức.

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Các sản phẩm trồng trọt từ khâu đầu vào tới khi trở thành thành phẩm được tiêu thụ cần phải đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng và có thể truy xuất cụ thể nguồn gốc của chúng. 

Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát được chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm mà cũng giúp người tiêu dùng nắm bắt được đầy đủ và chính xác các thông tin về sản phẩm cùng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó.

Bình luận